فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی زبان های جهان
فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی زبان های جهان World Languages فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی زبان های جهان

کتاب Career Paths Mechanics به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب Career Paths Mechanics به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب کتاب Career Paths Mechanics به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Express Publishing   فایل PDF کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 116 صفحه است. فایل PDF کتاب معلم به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است.  فایل PDF کتاب معلم به زبان انگلیسی و در 40 صفحه است. فایل PDF کتاب معلم به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Career Paths Medical به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب Career Paths Medical به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب کتاب Career Paths Medical به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Express Publishing   فایل PDF کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 124 صفحه است. فایل PDF کتاب دانش آموز به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.  فایل PDF کتاب معلم به زبان انگلیسی و در 41 صفحه است. فایل PDF کتاب معلم به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Career Paths Art and Design به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب Career Paths Art and Design به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب کتاب Career Paths Art and Design به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Express Publishing   فایل PDF کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 122 صفحه است. فایل PDF کتاب دانش آموز به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.  فایل PDF کتاب معلم به زبان انگلیسی و در 40 صفحه است. فایل PDF کتاب معلم به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Career Paths Tourism به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب Career Paths Tourism به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب کتاب Career Paths Tourism به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب (UK Version) ناشر کتاب: Express Publishing   فایل PDF کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 115 صفحه است. فایل PDF کتاب دانش آموز به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.  فایل PDF کتاب معلم به زبان انگلیسی و در 42  صفحه است. فایل PDF کتاب معلم به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Exam Booster for Key and Key for Schools به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Exam Booster for Key and Key for Schools به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب Exam Booster for Key and Key for Schools به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Cambridge University Press and UCLES 2017 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 122 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب فلسفه زبان Miller - ویرایش سوم (2018)

کتاب فلسفه زبان Miller - ویرایش سوم (2018) کتاب فلسفه زبان Miller - ویرایش سوم ناشر کتاب: (Routledge (2018 نویسنده: A. Miller فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 467 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

جواب تمارین کتاب کار Objective First Workbook - ویرایش چهارم

جواب تمارین کتاب کار Objective First Workbook - ویرایش چهارم جواب تمارین کتاب کار Objective First Workbook - ویرایش چهارم ناشر کتاب: Cambridge University Press  نویسندگان: A. Capel و W. Sharp فایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 18 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

کتاب آموزش زبان ایتالیایی Italian Problem Solver

کتاب آموزش زبان ایتالیایی Italian Problem Solver کتاب آموزش زبان ایتالیایی Italian Problem Solver ناشر کتاب: (McGraw-Hill Education (2014 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 146 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

سوالات امتحان کتاب Focus on Grammar 2 به همراه جواب سوالات

سوالات امتحان کتاب Focus on Grammar 2 به همراه جواب سوالات سوالات امتحان کتاب Focus on Grammar 2 به همراه جواب سوالات سوالات و جواب های امتحان کتاب در هر دو فرمت PDF و Doc است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook

جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook در فایل PDF حاضر در 21 صفحه به تمامی سوالات کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook پاسخ داده شده است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch üben - Taschentrainer Fit in Grammatik B1

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch üben - Taschentrainer  Fit in Grammatik B1 کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch üben - Taschentrainer  Fit in Grammatik B1 ناشر کتاب: Hueber فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 97 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مجموعه کتاب های آموزش زبان ژاپنی The Japanese Stage-Step Course

مجموعه کتاب های آموزش زبان ژاپنی The Japanese Stage-Step Course              مجموعه کتاب های آموزش زبان ژاپنی The Japanese Stage-Step Course مجموعه حاضر شامل کتاب های زیر است: 1- The Japanese Stage-Step Course. Writing Practice Book 2- The Japanese Stage-Step Course. Workbook 1 3- The Japanese Stage-Step Course. Workbook 2 نویسنده: W. Tawa فایل PDF کتاب ها به صورت دو زبانه ژاپنی و انگلیسی و در مجموع در 1028 صفحه است. فای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب دیکشنری تصویری دو زبانه اسپانیایی - انگلیسی Spanish-English Bilingual Visual Dictionary

کتاب دیکشنری تصویری دو زبانه اسپانیایی - انگلیسی Spanish-English Bilingual Visual Dictionary کتاب دیکشنری تصویری دو زبانه اسپانیایی - انگلیسی Spanish-English Bilingual Visual Dictionary ناشر کتاب: (DK (2017 فایل PDF دیکشنری به صورت دو زبانه اسپانیایی و انگلیسی و در 362 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب زرد بزرگ افعال آلمانی به همراه نرم افزار کتاب

کتاب زرد بزرگ افعال آلمانی به همراه نرم افزار کتاب کتاب زرد بزرگ افعال آلمانی به همراه نرم افزار کتاب  ناشر کتاب: McGraw-Hill Education فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 706 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب مجموعه 12 سری تست تمرینی برای آزمون (SAT (2015-2016 انتشارات کاپلان

کتاب مجموعه 12 سری تست تمرینی برای آزمون (SAT (2015-2016 انتشارات کاپلان کتاب مجموعه 12 سری تست تمرینی برای آزمون (SAT (2015-2016 انتشارات کاپلان ناشر کتاب: (Kaplan Publishing (2015 کتاب حاضر شامل 12 سری تست تمرینی برای آمادگی آزمون SAT به همراه جواب تشریحی سوالات است. فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1128 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کتاب 400 Must-Have Words for the TOEFL Test - ویرایش دوم

کتاب 400 Must-Have Words for the TOEFL Test - ویرایش دوم کتاب 400 Must-Have Words for the TOEFL Test - ویرایش دوم ناشر کتاب: McGraw-Hill Education فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 244 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار New Headway Advanced Workbook به همراه متن فایل صوتی کتاب - ویرایش چهارم

جواب تمارین کتاب کار New Headway Advanced Workbook به همراه متن فایل صوتی کتاب - ویرایش چهارم جواب تمارین کتاب کار New Headway Advanced Workbook به همراه متن فایل صوتی کتاب - ویرایش چهارم زبان فایل جواب تمارین به زبان انگلیسی و در 18 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

کتاب معلم World Explorers Level 1 - Teachers Book

کتاب معلم World Explorers Level 1 - Teachers Book کتاب معلم World Explorers Level 1 - Teacher's Book ناشر کتاب: Oxford فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 189 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کتاب آموزش زبان ژاپنی Essential Japanese Speak Japanese with Confidence

کتاب آموزش زبان ژاپنی Essential Japanese Speak Japanese with Confidence کتاب آموزش زبان ژاپنی Essential Japanese Speak Japanese with Confidence ناشر کتاب: (Tuttle (2012     ویژگی های کلیدی کتاب: بیش از 1500 جمله کاربردی برای استفاده روزانه فرهنگ لغت با بیش از 2000 جمله و عبارت جدیدترین لغات و عبارات زبان ژاپنی شامل کلمات مربوط به تلفن های همراه، رسانه های اجتماعی و بیش تر       کتاب به صورت دو زبانه ژاپنی - انگلیسی و در 196 صفحه است. &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(12):
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات

زبان های جهان

انگلیسی, آلمانی, کره ای, ژاپنی, فرانسوی

چینی, اسپانیایی, پرتغالی, ایتالیایی

هلندی, سوئدی, نروژی, چکی

تایلندی, مجاری, یونانی, اوکراینی, لهستانی, ویتنامی, هندی
کتاب زبان اصلی, آموزش زبان, زبان خارجی, زبان های جهان, تافل, آیلتس, گوته, دلف, آمازون