فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی زبان های جهان
فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی زبان های جهان World Languages فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی زبان های جهان

کتاب دیکشنری تصویری چینی ماندارین

کتاب دیکشنری تصویری چینی ماندارین کتاب دیکشنری تصویری چینی ماندارین ناشر کتاب: Tuttle فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه چینی ماندارین و انگلیسی و در 316 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کتاب آموزش زبان ژاپنی The Cambridge Handbook of Japanese Linguistics سال انتشار (2018)

کتاب آموزش زبان ژاپنی The Cambridge Handbook of Japanese Linguistics سال انتشار (2018) کتاب آموزش زبان ژاپنی The Cambridge Handbook of Japanese Linguistics ناشر کتاب: (Cambridge (2018 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 777 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

کتاب Understanding Phonology - ویرایش چهارم (2017)

کتاب Understanding Phonology - ویرایش چهارم (2017) کتاب Understanding Phonology - ویرایش چهارم (2017) نویسندگان: C. Gussenhoven و H. Jacobs فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 298 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار New Cutting Edge Intermediate Workbook

جواب تمارین کتاب کار New Cutting Edge Intermediate Workbook جواب تمارین کتاب کار New Cutting Edge Intermediate Workbook فایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 16 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای The Routledge Intermediate Korean Reader سال انتشار (2014)

کتاب آموزش زبان کره ای The Routledge Intermediate Korean Reader سال انتشار (2014) کتاب آموزش زبان کره ای The Routledge Intermediate Korean Reader ناشر کتاب: (Routledge (2014 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 215 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook - ویرایش سوم

جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook - ویرایش سوم جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook - ویرایش سوم به همراه متن فایل صوتی ناشر کتاب: Oxford University Press فایل PDF به زبان انگلیسی و در 36 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مجموعه آموزشی زبان کره ای Korean Fluency

مجموعه  آموزشی زبان کره ای Korean Fluency مجموعه  آموزشی زبان کره ای Korean Fluency نویسندگان: M. Campbell و J. Dahye  مجموعه حاضر تنها شامل 3 فایل PDF است.       فایل PDF کتاب ها به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی است. کتاب 1 Korean Fluency در 425 صفحه است. کتاب 1 Korean Fluency در 467 صفحه است. کتاب 1 Korean Fluency در 514 صفحه است. فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتابچه تست New Headway سطح Pre-Intermediate - ویرایش سوم

کتابچه تست New Headway سطح  Pre-Intermediate - ویرایش سوم کتابچه تست New Headway سطح  Pre-Intermediate - ویرایش سوم ناشر: Oxford فایل PDF کتابچه به زبان انگلیسی و در 80 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مجموعه آزمون های کتاب Summit 1 - ویرایش سوم

مجموعه آزمون های کتاب Summit 1 - ویرایش سوم مجموعه آزمون های کتاب Summit 1 - ویرایش سوم مجموعه حاضر شامل فایل های PDF، Docx و mp3 است. فایل هایPDF با بهترین کیفیت، با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن و به زبان انگلیسی است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب Ultimate Word Power

کتاب Ultimate Word Power کتاب Ultimate Word Power ناشر کتاب: (Reader's Digest (2006 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 66 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کتاب آموزش زبان چینی The First 100 Chinese Characters

کتاب آموزش زبان چینی The First 100 Chinese Characters کتاب آموزش زبان چینی The First 100 Chinese Characters ناشر کتاب: Tuttle فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 197 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب Intermediate English Grammar for ESL Learners - ویرایش دوم (2016)

کتاب Intermediate English Grammar for ESL Learners - ویرایش دوم (2016) کتاب Intermediate English Grammar for ESL Learners - ویرایش دوم ناشر کتاب: (McGraw-Hill Education (2016 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 325 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب Italian Vocabulary Drills سال انتشار (2015)

کتاب Italian Vocabulary Drills سال انتشار (2015) کتاب Italian Vocabulary Drills سال انتشار (2015) نویسندگان: R. L. Gordon و D. M. Stillman و T. Cherubini فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه ایتالیایی و انگلیسی و در 244 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب French Vocabulary Drills سال انتشار (2015)

کتاب French Vocabulary Drills سال انتشار (2015) کتاب French Vocabulary Drills سال انتشار (2015) نویسندگان: R. L. Gordon و D. M. Stillman فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه فرانسوی و انگلیسی و در 241 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب Spanish Vocabulary Drills سال انتشار (2015)

کتاب Spanish Vocabulary Drills سال انتشار (2015) کتاب Spanish Vocabulary Drills سال انتشار (2015) نویسندگان: R. L. Gordon و D. M. Stillman فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه اسپانیایی و انگلیسی و در 328 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب آموزش زبان ژاپنی Easy Japanese Learn to Speak Japanese Quickly

کتاب آموزش زبان ژاپنی Easy Japanese Learn to Speak Japanese Quickly کتاب آموزش زبان ژاپنی Easy Japanese Learn to Speak Japanese Quickly ناشر کتاب: (Tuttle (2017 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه ژاپنی و انگلیسی و در 347 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب آموزش زبان چینی Instant Chinese سال انتشار (2015)

کتاب آموزش زبان چینی Instant Chinese سال انتشار (2015) کتاب آموزش زبان چینی Instant Chinese ناشر کتاب: (Tuttle (2015 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه چینی و انگلیسی و در 231 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Einfach Schreiben A2-B1 به همراه کلید سوالات کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Einfach Schreiben A2-B1 به همراه کلید سوالات کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی Einfach Schreiben A2-B1 به همراه کلید سوالات کتاب ناشر کتاب: Klett فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 64 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب Spanish Grammar Drills - ویرایش دوم (2012)

کتاب Spanish Grammar Drills - ویرایش دوم (2012) کتاب Spanish Grammar Drills - ویرایش دوم (2012) نویسنده: R. A. Vallecillos فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه اسپانیایی و انگلیسی و در 371 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب French Grammar Drills - ویرایش سوم (2018)

کتاب French Grammar Drills - ویرایش سوم (2018) کتاب French Grammar Drills - ویرایش سوم (2018) نویسنده: E. Kurbegov فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه فرانسوی و انگلیسی و در 321 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(14):
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات

زبان های جهان

انگلیسی, آلمانی, کره ای, ژاپنی, فرانسوی

چینی, اسپانیایی, پرتغالی, ایتالیایی

هلندی, سوئدی, نروژی, چکی

تایلندی, مجاری, یونانی, اوکراینی, لهستانی, ویتنامی, هندی
کتاب زبان اصلی, آموزش زبان, زبان خارجی, زبان های جهان, تافل, آیلتس, گوته, دلف, آمازون