فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی زبان های جهان
فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی زبان های جهان World Languages فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی زبان های جهان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Medizin B2-C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Medizin B2-C1 به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf - Medizin B2-C1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Hueber فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 153 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی So gehts noch besser به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی So gehts noch besser به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی So geht's noch besser zum Goethe-ÖSD-Zertifikat B1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Klett فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 164 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب The Practice of English Language Teaching نوشته Harmer - ویرایش سوم

کتاب The Practice of English Language Teaching نوشته Harmer - ویرایش سوم کتاب The Practice of English Language Teaching نوشته Harmer - ویرایش سوم نویسنده: J. Harmer فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 386 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار Speakout Advanced Workbook به همراه متن فایل صوتی کتاب - ویرایش دوم

جواب تمارین کتاب کار Speakout Advanced Workbook به همراه متن فایل صوتی کتاب - ویرایش دوم جواب تمارین کتاب کار Speakout Advanced Workbook به همراه متن فایل صوتی کتاب - ویرایش دوم ناشر کتاب: Pearson فایل PDF به زبان انگلیسی و در 21 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کتاب آموزش زبان چینی Reading to Write - A Textbook of Advanced Chinese سال انتشار (2019)

کتاب آموزش زبان چینی Reading to Write - A Textbook of Advanced Chinese سال انتشار (2019) کتاب آموزش زبان چینی Reading to Write - A Textbook of Advanced Chinese ناشر کتاب: (Routledge (2019 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه چینی و انگلیسی و در 127 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب آموزش زبان ژاپنی Beginning Japanese به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب سال انتشار (2010)

کتاب آموزش زبان ژاپنی Beginning Japanese به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب سال انتشار (2010) کتاب آموزش زبان ژاپنی Beginning Japanese ناشر کتاب: (TUTTLE Publishing (2010                 مجموعه حاضر شامل کتاب های زیر است: کتاب Beginning Japanese به صورت دو زبانه ژاپنی و انگلیسی و در 383 صفحه کتاب کار Beginning Japanese به صورت دو زبانه ژاپنی و انگلیسی و در 192 صفحه فایل های صوتی کتاب   فایل PDF کتاب Begin ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

جواب تمارین کتاب دانش آموز New Grammar Time 2

جواب تمارین کتاب دانش آموز New Grammar Time 2 جواب تمارین کتاب دانش آموز New Grammar Time 2 ناشر کتاب: Pearson-Longman فایل PDF جواب تمارین کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 18 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

جواب تمارین کتاب دانش آموز New Grammar Time 3

جواب تمارین کتاب دانش آموز New Grammar Time 3 جواب تمارین کتاب دانش آموز New Grammar Time 3 ناشر کتاب: Pearson-Longman فایل PDF جواب تمارین کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 19 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

جواب تمارین کتاب دانش آموز New Grammar Time 5

جواب تمارین کتاب دانش آموز New Grammar Time 5 جواب تمارین کتاب دانش آموز New Grammar Time 5 ناشر کتاب: Pearson-Longman فایل PDF جواب تمارین کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 27 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

جواب تمارین کتاب دانش آموز New Grammar Time 4

جواب تمارین کتاب دانش آموز New Grammar Time 4 جواب تمارین کتاب دانش آموز New Grammar Time 4 ناشر کتاب: Pearson-Longman فایل PDF جواب تمارین کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 23 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

کتاب آموزش زبان چینی Chinese for Kids Flash Cards به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان چینی Chinese for Kids Flash Cards به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان چینی Chinese for Kids Flash Cards به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: (Tuttle (2008 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه چینی انگلیسی و در 171 صفحه است. به همراه فایل EPUB کتاب فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Easy German Step-by-Step سال انتشار (2015)

کتاب آموزش زبان آلمانی Easy German Step-by-Step سال انتشار (2015) کتاب آموزش زبان آلمانی Easy German Step-by-Step ناشر کتاب: (2015) McGraw-Hill Education فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 402 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

کتاب Longman Dictonary of American English - ویرایش چهارم

کتاب Longman Dictonary of American English - ویرایش چهارم کتاب Longman Dictonary of American English - ویرایش چهارم ناشر کتاب: Pearson فایل PDF دیکشنری به زبان انگلیسی و در 1205 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Advanced - ویرایش اول

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Advanced - ویرایش اول جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Advanced - ویرایش اول ناشر کتاب: Cambridge فایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Upper-Intermediate - ویرایش اول

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Upper-Intermediate - ویرایش اول جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Upper-Intermediate - ویرایش اول ناشر کتاب: Cambridge فایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ویرایش اول

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ویرایش اول جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ویرایش اول ناشر کتاب: Cambridge فایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Elementary - ویرایش اول

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Elementary - ویرایش اول جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Elementary - ویرایش اول ناشر کتاب: Cambridge فایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Starter - ویرایش اول

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Starter - ویرایش اول جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Starter - ویرایش اول ناشر کتاب: Cambridge فایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ویرایش دوم

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ویرایش دوم جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ویرایش دوم ناشر کتاب: Cambridge فایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Pre-Intermediate - ویرایش دوم

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Pre-Intermediate - ویرایش دوم جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Pre-Intermediate - ویرایش دوم ناشر کتاب: Cambridge فایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(17):
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات

زبان های جهان

انگلیسی, آلمانی, کره ای, ژاپنی, فرانسوی

چینی, اسپانیایی, پرتغالی, ایتالیایی

هلندی, سوئدی, نروژی, چکی

تایلندی, مجاری, یونانی, اوکراینی, لهستانی, ویتنامی, هندی
کتاب زبان اصلی, آموزش زبان, زبان خارجی, زبان های جهان, تافل, آیلتس, گوته, دلف, آمازون