فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی زبان های جهان
فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی زبان های جهان World Languages فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی زبان های جهان فروشگاه اینترنتی منابع آموزشی زبان های جهان

جواب تمارین کتاب کار Traveller Advanced C1 Workbook

جواب تمارین کتاب کار Traveller Advanced C1 Workbook جواب تمارین کتاب کار Traveller Advanced C1 Workbook فایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 6 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

کتاب Cambridge English Collocations in Use سطح Intermediate - ویرایش دوم (2017)

کتاب Cambridge English Collocations in Use سطح Intermediate - ویرایش دوم (2017) کتاب Cambridge English Collocations in Use سطح Intermediate - ویرایش دوم (2017) ناشر کتاب: (Cambridge University Press (2017 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 194 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دیکشنری تصویری دو زبانه ایتالیایی - انگلیسی انتشارات DK

دیکشنری تصویری دو زبانه ایتالیایی - انگلیسی انتشارات DK دیکشنری تصویری دو زبانه ایتالیایی - انگلیسی انتشارات DK ناشر کتاب: DK فایل PDF دیکشنری به صورت دو زبانه ایتالیایی و انگلیسی و در 362 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Der gruene Max 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Der gruene Max 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی Der gruene Max 2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Langenscheidt               مجموعه حاضر شامل: کتاب Kursbuch در 106 صفحه و به زبان آلمانی کتاب Arbeitsbuch در 116 صفحه و به زبان آلمانی به همراه فایل های صوتی کتاب   فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار New Headway Intermediate به همراه متن فایل صوتی کتاب - ویرایش چهارم

جواب تمارین کتاب کار New Headway Intermediate به همراه متن فایل صوتی کتاب - ویرایش چهارم جواب تمارین کتاب کار New Headway Intermediate به همراه متن فایل صوتی کتاب - ویرایش چهارم فایل حاضر به زبان انگلیسی و در 13 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Der gruene Max 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Der gruene Max 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی Der gruene Max 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Langenscheidt               مجموعه حاضر شامل: کتاب Lehrbuch در 106 صفحه و به زبان آلمانی کتاب Arbeitsbuch در 103 صفحه و به زبان آلمانی کتاب Lehrerhandreichnungen در 55 صفحه و به زبان آلمانی به همراه فایل های صوتی کتاب و جواب تمارین کتاب  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte Plus سطح A2 - B1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte Plus سطح A2 - B1 به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte Plus سطح A2 - B1 به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: HUEBER فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 37 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن تمام رنگی با کیفیت عالی است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

کتاب آموزش زبان ژاپنی Collins Gem Easy Learning Japanese Phrasebook - ویرایش دوم

کتاب آموزش زبان ژاپنی Collins Gem Easy Learning Japanese Phrasebook - ویرایش دوم کتاب آموزش زبان ژاپنی Collins Gem Easy Learning Japanese Phrasebook - ویرایش دوم ناشر کتاب: (Collins (2010 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 284 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب آموزش زبان اسپانیایی (Spanish Verbs Made Simple(r

کتاب آموزش زبان اسپانیایی (Spanish Verbs Made Simple(r کتاب آموزش زبان اسپانیایی (Spanish Verbs Made Simple(r نویسنده: D. Brodsky فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 287 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب معلم Fun for Movers Teachers Book - ویرایش چهارم

کتاب معلم Fun for Movers Teachers Book - ویرایش چهارم کتاب معلم Fun for Movers Teacher's Book - ویرایش چهارم ناشر کتاب: Cambridge University Press فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 154 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دیکشنری تصویری دو زبانه هندی - انگلیسی انتشارات DK

دیکشنری تصویری دو زبانه هندی - انگلیسی انتشارات DK دیکشنری تصویری دو زبانه هندی - انگلیسی انتشارات DK ناشر کتاب: DK فایل PDF دیکشنری به صورت دو زبانه هندی و انگلیسی و در 363 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A2 Intensivtrainer

کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A2 Intensivtrainer کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen A2 Intensivtrainer (بدون فایل های صوتی کتاب) ناشر کتاب: Hueber فایل PDF کتاب به زبان آلمانی و در 95 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

جواب تمرینات کتاب Four Corners Workbook 2

جواب تمرینات کتاب Four Corners Workbook 2 جواب تمرینات کتاب Four Corners Workbook 2  فایل PDF حاضر شامل جواب همه تمرینات کتاب Four Corners Workbook 2 و همچنین متن فایل های صوتی کتاب است. فایل PDF به زبان انگلیسی و در 22 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای Korean Language for Beginners سال انتشار (2017)

کتاب آموزش زبان کره ای Korean Language for Beginners سال انتشار (2017) کتاب آموزش زبان کره ای Korean Language for Beginners ناشر کتاب: (Seoul Selection (2017 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 179 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

جواب تمارین کتاب کار Top Notch Fundamentals Workbook به همراه متن فایل صوتی کتاب دانش آموز - ویرایش سوم

جواب تمارین کتاب کار Top Notch Fundamentals Workbook به همراه متن فایل صوتی کتاب دانش آموز - ویرایش سوم جواب تمارین کتاب کار Top Notch Fundamentals Workbook به همراه متن فایل صوتی کتاب دانش آموز - ویرایش سوم در این فایل PDF در 46 صفحه به تمامی سوالات کتاب کار پاسخ داده شده است. (+ به همراه متن فایل صوتی کتاب دانش آموز) فایل PDF به زبان انگلیسی و در 46 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

کتاب Complete First for Schools به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب Complete First for Schools به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها                کتاب Complete First for Schools به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها ناشر کتاب: (Cambridge University Press (2014 فایل PDF کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 250 صفحه است. فایل PDF کتاب دانش آموز به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. فایل PDF کتاب کار به زبان انگلیسی و در 78 صفحه است. فایل PDF کتاب کار به صورت اسکن شده و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Cambridge English Idioms in Use سطح Intermediate - ویرایش دوم (2017)

کتاب Cambridge English Idioms in Use سطح Intermediate - ویرایش دوم (2017) کتاب Cambridge English Idioms in Use سطح Intermediate - ویرایش دوم ناشر کتاب: (Cambridge University Press (2017 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 182 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

کتاب Career Paths Mechanics به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب Career Paths Mechanics به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب کتاب Career Paths Mechanics به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Express Publishing   فایل PDF کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 116 صفحه است. فایل PDF کتاب معلم به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است.  فایل PDF کتاب معلم به زبان انگلیسی و در 40 صفحه است. فایل PDF کتاب معلم به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Career Paths Medical به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب Career Paths Medical به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب کتاب Career Paths Medical به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Express Publishing   فایل PDF کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 124 صفحه است. فایل PDF کتاب دانش آموز به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.  فایل PDF کتاب معلم به زبان انگلیسی و در 41 صفحه است. فایل PDF کتاب معلم به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Career Paths Art and Design به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب

کتاب Career Paths Art and Design به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب کتاب Career Paths Art and Design به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Express Publishing   فایل PDF کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 122 صفحه است. فایل PDF کتاب دانش آموز به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.  فایل PDF کتاب معلم به زبان انگلیسی و در 40 صفحه است. فایل PDF کتاب معلم به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(12):
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات

زبان های جهان

انگلیسی, آلمانی, کره ای, ژاپنی, فرانسوی

چینی, اسپانیایی, پرتغالی, ایتالیایی

هلندی, سوئدی, نروژی, چکی

تایلندی, مجاری, یونانی, اوکراینی, لهستانی, ویتنامی, هندی
کتاب زبان اصلی, آموزش زبان, زبان خارجی, زبان های جهان, تافل, آیلتس, گوته, دلف, آمازون